VETERINÁRNÍ AMBULANCE

MVDr. Hana Lagínová

AKTUALITY

 

Vážení klienti,

z důvodu preventivních opatření ohledně možného (dalšího šíření) výskytu korona viru COVID-19 vás v této mimořádné situaci žádáme o toto:

 

  • zvážení vyloučení preventivních náštěv (krácení drápků, vakcinace, vyprazdňování žlázek atd.)

  • omezení doprovodu pacienta na co nejmenší počet osob

 

Platí absolutní zákaz vstupu osobám, které jsou v karanténě, případně vykazují příznaky respiračního onemocnění. Pokud je tato osoba majitelem zvířete vyžadujícího ošetření, je povinna zajistit pro zvíře jiný doprovod!

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 INFORMACE O ČIPOVÁNÍ

Od 1.1.2020 vzniká majitelům povinnost psa nezaměnitelně

identifikovat - ČIPOVAT.

  • Očování psa proti vzteklině je platné pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipován).
  • Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační čislo psa (číslo mikročipu) bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

     Jak to chodí u nás v ordinaci:

  • Čipování probíhá formou injekce pod kůži (bez nutnosti sedace, zklidňování).
  • Není třeba se předem objednávat, čipování provádíme v ordinačních hodinách.
  • Po aplikaci mikročipu je třeba dodržet 24 hodin pohybový klid.

 

Aby označování zvířete čipem mělo smysl a význam, je možné takto označené zvíře registrovat v databázi. Pouze registrované číslo čipu zajistí návrat ztraceného zvířete domů.

Seznam doporučených databází:

www.iftaregistr.cz (on-line registrace ZDRAMA)
www.narodniregistr.cz
www.czpetnet.cz
www.backhome.cz
www.identifikace.cz

 

 

 

Nově používáme:

přístroj ANEMAT N8 pro inhalační anestézii u zvířat

Co je inhalační anestézie?

Je to způsob uspávání zvířete (i člověka) pro operaci, při němž je anestetikum v plynné formě v kombinaci s kyslíkem.

Inhalační anestézie je obecně považována za nejbezpečnější. Její výhodou je vysoká bezpečnost daná použitím jen nutné dávky anestetika, tudíž buzení bezprostředně po zákroku. Každé zvíře je možné k operaci uspat, jen je nutné zvolit ten nejvhodnější způsob.

Je inhalační anestézie vhodná pro Vašeho psa, kočku, králíka?Je vhodná pro zákrok, který má podstoupit?

Přijďte se poradit, rádi Vám odpovíme....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinární ambulance MVDr. Hana Lagínová
Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III
Telefon: 469 630 151, 736 775 899