VETERINÁRNÍ AMBULANCE

MVDr. Hana Lagínová

Temná komora

CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

V indikovaných případech je možné provést cytologické vyšetření tj.odběr tkáně pomocí tenkojehelné aspirace (v odůvodněných případech i pod kontrolou ultrazvuku) a vyšetření aspirované tkáně pod mikroskopem.

Na cytologické vyšetření je nutné se objednat.

Co očekávat od cytologie

Cytologie je využívána převážně u kožních novotvarů a procesů postihujících mízní uzliny. Cytologicky je možné v zásadě rozlišit zánětlivé procesy od procesů nádorových a případně určit etiologické agens (bakterie, plísně, kvasinky). U některých nádorů lze určit, jde-li o proces, který má tendenci se šířit do okolí a tvořit metastázy, u jiných je naopak potřeba k určení definitivní diagnózy histologické vyšetření. Cytologie je indikovaná k vyšetření moči, vaginálních stěrů a při vyšetření tělních tekutin (pleurální a peritoneální).

Vysvětlení pojmů:

  • tenkojehelná aspirace - zavedení jehly do podezřelé oblasti a ,,nasátí buněk“ pomocí podtlaku v nasazené stříkačce
  • cytologické vyšetření – vyšetření "nasátých buněk" pod mikroskopem a určení typu procesu, který ve tkáni probíhá (zánět, nádor)

Histiocytom

Kožní histiocytom (tj. benigní forma) – jde o poměrně častý tumor kůže mladých psů. Vychází z buněk podobných histiocytům. Histiocyty jsou buňky, které vznikají z Langerhansových buněk kůže. Langerhansovy buňky jsou buňky, které v kůži mají významnou úlohu při imunitních dějích. Jejich funkcí je vystavovat antigeny tak, aby byly imunitním systémem rozpoznány a byla tak včas zahájena účinná obrana. Histiocytom je záležitost mladých psů do 5 let). Může se vyskytnout kdekoliv na těle, ale převážně ho nacházíme na čenichu, ušních boltcích, končetinách a skrotu. Léčbou volby u histiocytomu je konzervativní chirurgie nebo kryochirurgie, kdy prognóza bývá výborná. Vzácně je popsána občasná recidiva v místě excize. Tento nádor také často vymizí spontánně. Mnohočetně se vyskytující léze reagují na léčbu kortikoidy.

Mastocytom

Mastocytom je kulatobuněčný nádor tvořený maligními mastocyty. Mastocyty jsou tzv. žírné buňky a za fyziologických podmínek zastávají funkci jakých si nositelů mediátorů, regulující např. zánět, alergické reakce (např. histamin) apod.

Jedná se zpravidla o velmi maligní nádor.

Pro stanovení celkového rozšíření v těle pacienta (tzv. stanovení STAGE) by mělo být provedeno cytologické vyšetření mízních uzlin pro stanovení případných metastáz, USG vyš.břicha, RTG vyšetření hrudníku.

Na prvním místě je doporučována chirurgická excize s velmi širokými okraji, histologické vyšetření excidovaných tumorů pro určení stupně mitotické aktivity, stupně diferenciace mastocytů a stupně invazivnosti, (tj. celkově určení stupně GRADE), stejně tak histologické vyšetření okrajů tumoru.

Jedním z nejvíce postihujícím plemenem tímto tumorem je bernský salašnický pes, proto při chovu tohoto plemene je důležité, aby chovatel neváhal přijít i se sebemenší ,,bulkou“ na kůži svého psího přítele.

Skvamocellulární karcinom

Jedná se o jeden z dalších maligních tumorů poměrně často se vyskytujících u psů, ale také u koček. Je to jeden z častých příčin kulhání psích a kočičích pacientů a je také příčinou  nehojících se kožních ran. Proto jej musíme mít na paměti a nehojící se rány raději vyšetříme. Stejně tak vyšetříme jakýkoliv případ ztráty drápu, protože díky skvamocelulárnímu karcinomu drápového lůžka dochází k exungulaci (ztrátě drápu). Při pozitivním vyšetření je ovšem nutné celý prst amputovat i přilehlým okolím, protože tento tumor je lokálně agresivní a rychle prorůstá do okolních tkání. Metastázuje do mízních uzlin anebo do plic, naštěstí však tento proces probíhá pomalu. S chemoterapií nejsou dobré výsledky.

Maligní neoplazie

V případě maligních tumorů jsou v preparátu patrná některá jaderná kriteria malignity:

  • anizokaryóza (variabilita velikosti jader)
  • velká/malá jádra/ jaderné fragmenty
  • variabilní poměr jádro/cytoplazma
  • nepravidelný tvar jádra; ohyby jader
  • více jader v buňce
  • zřetelná jadérka
  • nezralý hrubý chromatin
  • mitotická figury

Zánět

Zánět je obranná reakce tkáně a orgánu na poškození vlivem infekce nebo fyzikálních a chemických vlivů. Díky zánětu se vyvinou klasické příznaky, které zahrnují bolest, otok, zarudnutí, zteplání a poruchu funkce. Tyto příznaky je možné pozorovat např. na kůži postižené zánětem po poranění a proniknutí bakteriální infekce. Dochází k rozšíření přívodných cév a zvýšenému úniku tekutiny z cév exsudací. Místo tím natéká, zduří. Spolu s tekutinou pronikají do místa zánětu především krevní elementy bílé řady - leukocyty. Těch je celá řada a podle typu příčiny vyvolávající zánět, převládá i množství typu leukocytů v místě zánětu. Mezi tyto elementy patří zejména granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily), lymfocyty a makrofágy. Podle nahromaděných leukocytů lze tedy usuzovat na příčinu vzniku zánětu. Na obrázku jsou červenou šipkou označeny makrofágy a modrou šipkou neutrofilní granulocyty.

Veterinární ambulance MVDr. Hana Lagínová
Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III
Telefon: 469 630 151, 736 775 899