VETERINÁRNÍ AMBULANCE

MVDr. Hana Lagínová

SONOGRAFIE

Vyšetření provádí MVDr. Jan Hnulík na základě konkrétních požadavků MVDr. Hany Lagínové nebo jiného referujícího lékaře.

Provádíme vyšetření:

 • gravidity
 • pohlavního aparátu samic (děloha, vaječníky)
 • pohlavního aparátu samců (prostata, varlata)
 • močového aparátu (močový měchýř, ledviny)
 • orgánů dutiny břišní (slezina, játra, GIT)
 • echokardiografie (vyšetření srdce za pomocí dopplerovského systému)

 

S čím je nutno počítat:

vyšetření orgánů v dutině břišní:

 • na vyšetření je nutné se objednat
 • vyšetření každou středu od 16,00 (v akutních případech po dohodě i v jiné dny)
 • zajistit, aby zvíře bylo nevymočené (plný močový měchýř)
 • s vyholením vyšetřované oblasti
 • pacient bude ležet na zádech nebo na boku
 • zajistit, aby u vyšetření byl majitel (+ jeden pomocník u nespolupracujících pacientů)
 • doba vyšetření v závislosti na rozsahu vyšetření min 1/4 -  1h včetně přípravy (holení, polohování pacienta atd.)
 • cena vyšetření včetně oholení a přípravy (200 – 600 Kč) v závislosti na rozsahu vyšetření a velikosti pacienta)

Po každém vyšetření je do druhého dne vypracována lékařská zpráva z USG vyšetření včetně obrazové dokumentace patologických nálezů. Tuto lékařskou zprávu je možné po domluvě zaslat na požadovanou e-mailovou adresu.

vyšetření srdce - echokardiografie:

 • na vyšetření je nutné se objednat
 • vyšetření je prováděno po vzájemné dohodě kdykoliv v odpoledních hodinách
 • vyšetřovanou oblast (oboustranně mezi 3. – 7. mezižeberní prostorem) není bezprostředně nutné holit, záleží na typu srsti a spolupráci pacienta
 • pacient leží na pravém a poté i levém boku
 • u vyšetření musí být majitel, nejlépe i s dalším pomocníkem
 • doba vyšetření se pohybuje okolo 1 hodiny
 • cena vyšetření včetně přípravy, vyhodnocení a lékařské zprávy (450-600 Kč)

Lékařská zpráva s celkovým vyhodnocením srdce a obrazové dokumentace patologických nálezů je vypracována v termínu 2 - 3 dní.

 

Ultrazvuk má velmi široké široké využití, zejména v interních oborech a gynekologii. Nejčastěji se provádí tyto formy ultrazvuku:

 1. Ultrazvuk břicha – Je to relativně rychlé a přínosné vyšetření, které dobře zobrazí strukturu jater, žlučník a žlučové cesty, ledviny, močový měchýř, gynekologické struktury a  prostatu.
 2. Ultrazvuk srdce = ECHO – Toto vyšetření ukáže velikost a funkci srdce. Umí zjistit, kolik krve srdce pumpuje a jak fungují srdeční chlopně. Pro zhodnocení stavu srdečních funkcí je ECHO nezastupitelné.
 3. Diagnostika gravidity  –  u feny a kočky umožňuje ultrazvukové vyšetření stanovit graviditu už 25. den od krytí. Dají se zjišťovat rozměry, počet plodů, srdeční akce plodů.

 

Doposud probíhala ultrazvuková vyšetření na přístroji Aquila vet. Od dubna 2014 jsme nově zavedli vyšetření na sonografickém přístroji SonoScape S11. Přístroj disponuje barevným dopplerovským zobrazením, vyšetřovací sondou mikrokonvexní pro abdominální vyšetření a vyšetřovací sondou typu phase array pro echokardiografické vyšetření.

 

usg přístroj Aquila vet

Veterinární ambulance MVDr. Hana Lagínová
Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III
Telefon: 469 630 151, 736 775 899